• Čeština
  • English

Prohlášení o plnoletosti a sexuálně explicitních materiálech

 

1) Tento web se zobrazuje na URL adrese http://www.onlinemoneysolutions.info/ a jeho provozovatelem je společnost : 

JB Media Services s.r.o.
Porhajmova 1011/9, 
Židenice, 618 00 Brno

IČ: 052 87 499
DIČ : CZ 052 87 499

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94522.

2) Společnost JB Media Services s.r.o. ( dále jen / i "společnost" ) žádným způsobem nemanipuluje s explicitně sexuálně zaměřenými materiály osob žádajících o registraci prostřednictvím této internetové prezentace a rovněž tak i osob prostřednictvím této internetové prezentace již registrovaných v minulosti ve smyslu 18 U.S. Code § 2257 - Record keeping requirements. Rovněž tak společnost JB Media Services s.r.o. žádným způsobem nemanipuluje s explicitně sexuálně zaměřenými materiály osob žádajících o registraci prostřednictvím e-mailové adresy ( adres ) či jiných prostředků dálkové komunikace. Znamená to, že nejsou zcela záměrně ukládány, zobrazovány, zveřejňovány či jiným způsobem zpřístupňovány materiály, které lze považovat za sexuálně zaměřené. Za "manipulaci" ve smyslu tohoto "Prohlášení o plnoletosti a sexuálně explicitních materiálech" se nepovažuje znehodnocení těchto materiálů, jako je např. vymazání těchto dat z emailové adresy / adres, jejich odstranění z paměti internetového prohlížeče / prohlížečů či jejich odstranění / vymazání z databázového serveru poskytovatele hostingových služeb.

3) V případě, že osoba žádající o registraci zašle prostřednictvím online registračního formuláře / a / a nebo prostřednicvím e-mailové adresy ( adres ) materiál, který lze považovat za sexuálně explicitně zaměřený, bere na vědomí, že, celý registrační proces je anulován, data znehodnocena a je třeba celý registrační proces zahájit znovu. V případě opakovaného porušení tohoto bodu ( 3. ) "Prohlášení o plnoletosti a sexuálně explicitních materiálech" tato osoba bere na vědomí, že toto jednání může být považováno za obtěžující se všemi z toho plynoucími právními důsledky.

4) Společnost JB Media Services s.r.o. navazuje spolupráci pouze s osobami staršími 18 let. Plnoletost je ověřována předložením originálu / scanu / elektronické formy dvou průkazů totožnosti s fotografií a s tímto osoba žádající o registraci bez výhrady souhlasí.

5) Osoba žádající o registraci bere na vědomí, že je nutné, aby na fotografiích, které zasílá prostřednictvím emailové adresy / adres a / a nebo prostřednictvím online registračního formuláře či jiným prostředkem komunikace na dálku byla zobrazena oblečená minimálně do plavek / spodního prádla. Osoba žádající o registraci bere na vědomí, že je nutné, aby na fotografiích, které zasílá prostřednictvím emailové adresy / adres a / a nebo prostřednictvím online registračního formuláře či jiným prostředkem komunikace na dálku, byla zobrazena alespoň ve věku 18 let, tedy že v okamžiku jejich pořízení dosáhla věku plnoletosti, tedy alespoň 18 let.

6) Veškerá další ujednání se řídí "Právními podmínkami" zveřejněnými na této internetové prezentaci a platným právním řádem země, ve které má osoba v okamžiku registrace trvalý pobyt.

7) Společnost JB Media Services s.r.o. má zásadu NULOVÉ tolerance vůči dětské pornografii ( viz. bod 5. ). V případě sebemenšího podezření na dětskou pornografii okamžitě a trvale ruší registrační proces / registraci a kontaktuje příslušné orgány.

 

Odkazy :

 

Toto " Prohlášení o plnoletosti a sexuálně explicitních materiálech " je platné k 01.09 2016