• Čeština
  • English

Právní podmínky

Právní podmínky registračního procesu na www.onlinemoneysolutions.info spočívají ve vyloučení odpovědnosti.

Právní podmínky registračního procesu na www.onlinemoneysolutions.info spočívají ve vyloučení odpovědnosti provozovatele za veškeré právní úkony, které zájemce o registraci / registrovaný model - modelka na www.onlinemoneysolutions.info učiní s třetí stranou, jako provozovatelem zábavních live internetových služeb pro dospělé.

Rovněž tak tyto právní podmínky spočívají ve vyloučení odpovědnosti provozovatele za výši výdělků modelů / modelek v rámci jejich online vystoupení, kvalitu internetového přenosu, uměleckou kvalitu online vystoupení modelů / modelek či veškerých chyb nebo omezení, která vzniknou nesprávným nastavením internetového připojení, vadným vybavením nebo zásahem vyšší moci či jakkoliv jinak a která mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit online vystoupení modelů / modelek.

Provozovatel www.onlinemoneysolutions.info přijímá k registraci pouze plnoleté osoby - viz. "Právní podmínky a prohlášení o plnoletosti a sexuálně explicitních materiálech

Provozovatel zcela vylučuje odpovědnost za veškeré škody a újmy, které mohou jakkoliv vzniknout zájemcům o registraci / registrovaným modelům - modelkám v souvislosti s třetí stranou, jako provozovatelem zábavních live internetových služeb pro dospělé, vlastním online vystoupením či v souvislosti s ním.

Registrovaní ( či již vystupující ) modelové / modelky vystupují jako samostatní plnoletí výkonní umělci a jako takoví jsou si vědomi zejména toho, že se  jedná o intetraktivní online zábavu pro dospělé.

Provozovatel poskytuje zájemcům o registraci pouze možnost registrace u prestižního zahraničního partnera, jako provozovatele zábavních live internetových služeb pro dospělé a zprostředkovává či zpracovává samotný registrační proces.

Zájemce o registraci odesláním registračního formuláře s těmito "Právními podmínkami" bez výhrad souhlasí.

Odkazy :

 

Tyto "Právní podmínky" jsou platné k 01. 09 2016